Säker Arena – Vallarnas friluftsteater

För oss på Vallarnas friluftsteater är det enormt viktigt att du som gäst känner dig säker och trygg när du besöker våra föreställningar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden vår verksamhet efter rådande riktlinjer. Vi arbetar ständigt med åtgärder för gästernas och personalens trygghet och säkerhet.

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING SÅ HAR VI VIDTAGIT NEDAN EXTRA ÅTGÄRDER FÖR ATT SKAPA ETT TRYGGT BESÖK PÅ VALLARNAS FRILUFTSTEATER

  • Vi stannar hemma när vi är sjuka, hoppas även ni gör det
  • Vi är numer en kontantfri teater (kort eller swish)
  • Vi scannar era biljetter för att hålla avstånd
  • Allmänna ytor som försäljningsdiskar; handfat; handtag; toaletter behandlas med desinfektionsmedel innan, under och efter ert besök
  • Utökade städrutiner
  • Dispenser med handsprit finns utställt på flertalet ställen
  • Vi har fler in och utgångar till arenan än tidigare
  • För ätande gäster enbart uteservering detta år
  • Vi kommer ha gått om sittplatser så alla kan hålla avstånd i paus
  • Informations affischer om allmänna hygienråd kommer finnas
  • Safe to visit dekaler kommer vara uppsatta (Enligt Visitas)
  • Anpassad seating utifrån rådande restriktioner enligt Folkhälsomyndigheten.Följande förutsättningar gäller: Max antal personer med en angiven sittplats på en utomhusarena är 500 personer, där maxantal i ett sällskap är 4 personer och det ska vara minst 1 m mellan sällskapen. (F.r.o.m. 1 juni 2021)Utifrån dessa förutsättningar går det därför att via vår onlinebokning köpa max 4 biljetter. Det är såklart möjligt att boka 1, 2, eller 3 biljetter också om ni är färre än 4 personer. Bokningssystemet blockerar automatiskt rätt antal platser för att hålla ett säkert avstånd mellan sällskapen. Du väljer först antalet platser du vill boka och därefter visas tillgängligheten för ditt sällskap.Är ni ett större sällskap kan ni antingen göra flera bokningar online alternativt, om ni önskar göra en gemensam bokning så kan ni ringa till Showtic Gästservice så placerar de er så bra som möjligt utifrån rådande restriktioner och tillgänglighet.För att göra det möjligt för så många gäster som möjligt att få ta del av föreställningen på ett säkert sätt uppskattar vi om ni gör bokningar tillsammans med ert sällskap i så stor utsträckning som möjligt, dvs boka in 4 personer åt gången om ni har möjlighet till det! Detta minimerar antalet tomma stolar på arenan.

   Önskar ni att boka barnbiljett, familjebiljett eller rullstolsplats vänligen kontakta Showtic Gästservice för bokning. Telefon 0771 – 13 43 00

 


 

 

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG HAR FRÅGOR INFÖR MITT BESÖK?

Du kan alltid kontakta Showtic Gästservice om du har några frågor. Du når dem på info@showtic.se eller via telefon på 0771-13 43 00 måndag-fredag mellan kl 09.00 – 15.00.

 

VALLARNAS FRILUFTSTEATER – EN SÄKER ARENA
För oss på Vallarnas friluftsteater är det enormt viktigt att du som gäst känner dig säker och trygg när du besöker våra föreställningar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden vår verksamhet efter rådande riktlinjer. Vi arbetar ständigt med åtgärder för gästernas och personalens trygghet och säkerhet.

HAR DU YTTERLIGARE FUNDERINGAR KRING CORONAVIRUSET?

För fler frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

För ytterligare information om Coronaviruset, så hänvisar vi till krisinformation.se, där ansvariga myndigheternas information om coronaviruset presenteras:Information om coronaviruset på krisinformation.se