Speldagar för Vallarna 2017

Söndag

Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag

Torsdag
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag

2017-07-02

2017-07-06
2017-07-07
2017-07-08
2017-07-08
2017-07-09

2017-07-12
2017-07-13
2017-07-14
2017-07-15
2017-07-15
2017-07-16

2017-07-19
2017-07-20
2017-07-21
2017-07-22
2017-07-22
2017-07-23
2017-07-23

2017-07-25
2017-07-26
2017-07-27
2017-07-28
2017-07-29
2017-07-29
2017-07-30
2017-07-30

2017-08-02
2017-08-03
2017-08-04
2017-08-05
2017-08-05
2017-08-06

2017-08-10
2017-08-11
2017-08-12
2017-08-12
2017-08-13

18:00       Premiär!

19:30
19:30
15:30
19:30
15:30

19:30
19:30
19:30
15:30
19:30
15:30

19:30
19:30
19:30
15:30
19:30
15:30
19:30       Extraföreställning!

19:30       Extraföreställning!
19:30
19:30
19:30
15:30
19:30
15:30
19:30       Extraföreställning!

19:30
19:30
19:30
15:30
19:30
15:30

19:30
19:30
15:30
19:30
15:30